Ziekte, burn-out, ingrijpende gebeurtenissen, verlieservaringen, .. de gevoelens die hiermee gepaard gaan kunnen heftig, beangstigend en intens zijn. Het lijkt oneindig en uitzichtloos. En soms komt de impact ervan pas op een veel later moment in je leven waarbij je geconfronteerd wordt met gevoelens waar je niets van begrijpt. 

 

Of je hebt nood aan een plaats waar je uw verhaal mag vertellen en waar er naar je geluisterd wordt. Een plaats waar naar de essentie mag gegaan worden en waar geen verhaal te raar is en waar emoties geen taboe zijn. 

 

Binnen KOLI-ME is er ruimte en aandacht voor jouw verhaal. Er is geen handleiding voor van hoe het hoort te zijn en hoe je je hoort te voelen. Er is geen goed of fout en het kent geen tijd.

 

Elk proces is een persoonlijk proces waar ik je bij kan ondersteunen als je daar behoefte aan hebt.

 

Samen gaan we op weg om de juiste weg terug te vinden om zo weer het gevoel van grip en balans te krijgen.

    Ik ben graag jouw reisbegeleider op jouw pad.